Ismerje meg vállalatainkat

Több, mint 20 éves a Tolnagro Kft.!
Szeretnénk megköszönni Partnereinknek az elmúlt 20 esztendő közös munkáját.
Tekintsük meg együtt a legszebb pillanatokat!

tovább

A Tolnagro Állatgyógyászati Kft. telephely fejlesztése

Folytatódik a komplex telephelyfejlesztés:

A Tolnagro Csoport kereskedelmi tevékenysége, a 2008-ban induló, több lépcsőben sikeresen megvalósuló komplex telephelyfejlesztés mellett, jelentősen tovább bővült. Mindezt az egyre szélesedő áruválaszték, a vevőkör összetételének és számának növekedése, az áruforgalom minőségi és mennyiségi paraméter-változásának pozitív tendenciái jellemezik.
 
Az eddig megvalósított, működő technológiai rendszer, az eltelt rövid néhány év alatt kezdte kinőni kereteit, a telephely forgalmi adottságai szűknek bizonyultak.
A további, szomszédos ingatlan megvételével, a megnövekedett telekhatáron belül, lehetővé vált a Tolnagro Kft. szekszárdi telephely-bővítéssel egybekötött, logisztikai infrastruktúra továbbfejlesztése.
 
  • Szükségessé vált a szekszárdi telephely raktártechnológiai rendszerének további fejlesztése, a meglévő létesítményekben zajló tevékenységek részletes felülvizsgálatával. Mindezt megnövekedett telephelyi határokon belül létrehozandó új raktártömb technológiai rendszerének kialakításával, a meglévő komplex rendszerbe illesztésével és a tárolókapacitás növelésével egyidejűleg kell megvalósítani.
     
  • Az első lépésben – 2012 februárjában – raktártechnológiai koncepcióterv készült, mely meghatározta a raktárbővítés irányelveit, főbb méreteit, a törésmentes technológiai folyamat kialakításához feltétlenül szükséges feltételeket, az új létesítmény környezetében meglévő épületekhez való csatlakozás lehetőségeit.
     
  • A raktártechnológiai koncepciótervből kiindulva technológiai alapokon – a Megbízó beruházó, a technológiai rendszertervező szoros együttműködésével – készült el a bővítés építészeti tervdokumentációja.
 
2013 nyarán az elkészült tervek alapján indult el a 10-es sz., új raktárépület kivitelezési munkálatai a szekszárdi telephelyen, melynek befejezése, illetve beüzemelése 2014 márciusában zárult.

TOVÁBB A 2009-ES BERUHÁZÁSHOZ